سایت واسط

واسط

واسطه ی معاملات اینترنتی و غیرحضوری در ایران

ما روی موبایل،تبلت و رایانه ی شما در دسترس خواهیم بود و کمک میکنیم در خریدهای اینترنتی سرتان کلاه نگذارند! تلاش ما پشتیبانی از انواع معاملات خواهد بود و با کمک ما نیازی نیست طرف مقابل خود را برای معاملات غیرحضوری بشناسید یا دیده باشید! هزینه ی خدمات ما جیب شما را خالی نمیکند و رغبت معامله با شما را کاهش نمیدهد! این عالیه، نه؟

کار تا کجا پیش رفته؟

Ui Design
Ux Design
Front-End coding
Back-End coding