این فرم را پس از دریافت کالا تکمیل نمایید.عدم تکمیل فرم پس از این مدت به منزله ی تایید و رضایت از خرید است.

انتخاب بله به منزله ی تایید پرداخت به حساب فروشنده است.

برگه ی همراه محصول را تکمیل و از اینجا ارسال کنید.

فرم مورد نظر توسط فروشنده و روی کالا برایتان ارسال شده است.
عکس توسط شما و با موبایل یا دوربین به صورت خوانا و مشخص و صرفا از صفحه ی فرمی که پر کرده اید ثبت شود
میتوانید عکس را بکشید(drag) در کادر بالا و رها (drop) کنید، یا روی انتخاب عکس(ها) کلیک کنید.

این گزینه به ما کمک می کند تا از هرزنامه ها جلوگیری کنیم، از شما متشکرم

تصویر کپچا
تکمیل نمودن تمام موارد درخواستی زیر الزامی است و عدم تکمیل آنها عدم رسیدگی به فرم را در بر خواهد داشت و مسئولیت آن به عهده ی خود شما خواهد بود.

مثلا به صورت vaaset@

مثلا به صورت vaaset@

مثال: ۰۹۱۲۳۴۵۶۷۸۹

دریافت کدپستی: https://epostcode.post.ir/postcode/request

عکس از محصولی که مشکل دارد و عکس از مشکل را بفرستید

میتوانید عکس ها را بکشید(drag) در کادر بالا و رها (drop) کنید، یا روی انتخاب عکس(ها) کلیک کنید.
بهتر است چند عکس از یک مشکل ارسال کنید.
عکس ها بخشی از مستندات شما به هنگام ثبت شکایت خواهند بود.
حداکثر ۲۰ عکس قابل آپلود است.

این گزینه به ما کمک می کند تا از هرزنامه ها جلوگیری کنیم، از شما متشکرم

تصویر کپچا